YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

Erhan TÜRKER

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü

 

 

=        İl Özel İdaresi yol ağında bulunan bütün yerleşim birimlerinin yollarının alt yapıları, üst yapıları, köprü ve sanat yapılarını yapmak standartlarını geliştirmek bakım ve onarımını yapmak suretiyle yılın on iki ayında ulaşıma açık bulundurmak, 

=        Köy yollarında yapılacak çalışmalarla ilgili yıllık yapım bakım ve onarım program tekliflerini hazırlamak, 

=        Özel İdare bütçesi veya genel bütçe imkanları ile yıllık programlarla belirlenen yolların yapım, bakım, onarım, stabilize ve asfalt kaplamaları ile köprü ve sanat yapılarını yapmak veya yaptırmak, 

=        Asfalt plentlerinin işletimi

=        Büz imalatı şantiyelerinin işletimi 

=        Malzeme ocaklarına ait ruhsat işlemleri

=        Konkasör şantiyelerinin işletimi 

=        Birimin görev ve sorumluluğunda olan işlere ait (Yapım onarım vb.) ihaleleri yapmak ve bununla ilgili her türlü; yaklaşık maliyetler, ihale dosyası hazırlamak, geçici ve kesin kabul, tasfiye ve fesih, iş artışları, revize birim fiyatları, hakediş vb. işlemlerini yapmak, 

=        Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığının denetimini yapmak.

=        Trafik işaretleri, Köy yollarında gerekli olan Trafik İşaret ve Levhalarının satın alınması ve ihtiyaç olan köy yollarına konulmasını sağlamak. 

=        Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarının yapılması 

=        İhale sonrası arazi çalışmaları ve kazı planlarının yapılması 

=        İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemleri 


 

 

Araç ve Makine Hizmetleri 

=        Araçların tamir ve bakımının yapılması, 

=        Tamir ve onarımlar için gerekli basit talaşlı imalatların yapılması. 

=        Kaynak ve kaporta işlemlerinin yapılması,

=        Oto boya işlemlerinin yapılması.

=        Araçların tamir işçiliklerinin, akaryakıt sarfiyatlarının hesaplanması maliyetlerinin çıkarılması, faaliyet raporlarının hazırlanması, 

=        Ahşap işçiliklerinin yapılması, 

=        Yedek parça, akaryakıt ve malzemelerin teminini sağlamak. 

=        Alınan yedek parça ve malzemelerin ambarlarda muhafaza edilmesi, giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması. 

=        İdareye ait araç ve gereçlerin göreve hazır tutulması ve talep üzerine görevlendirilmesi, 

=        İdare araçlarının görevlendirilme işlemleri ile personelin servis araçlarının plan ve programının yapılması, 

=        Hizmet taşıtlarının muayene ve idari işleri ile zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması ve poliçelerinin takibi. 

=        Hibe araç ve demirbaşların iş ve işlemlerinin yapılması 

=        İl Özel İdaresi’nin makine parkında bulunan iş makinesi ve araçların çalışma ve arızalarının takibi için “aylık makine kontrol kartları’nın düzenlenmesini sağlamak, kontrolünü yapmak ve yılsonunda icmalini çıkarmak, Arazide arıza yapan araçların arızalarının giderilmesi, yedek parça ihtiyaçlarının temin edilmesi, 

=        Şantiyelerin ihtiyaç duyduğu araç, personel, ekipmanı ve sarf malzemelerini temin etmek. 

=        İş makineleri ve araçlar için gerekli olan her türlü sarf malzemesinden (Lastik, Madeni Yağ, Antifriz vb.) ambarda mevcut olanların gerekli yerlere ulaştırılmasını sağlamak, mevcut olmayanların ise temin edilmesiyle ilgili işlemleri yapmak. 

=        İl Özel İdaresi’ne ait iş makinelerinin ücret karşılığında kiraya verilmesi işlemlerini takip etmek, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak. 

=        Vali konutları ve demirbaşları ile ilgili bakım ve onarım iş ve işlemlerini yapmak,

=        Yaptığı çalışmalarda iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almak. 

=        İl Özel İdaresinin 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemlerini yapmak. demirbaş kayıtlarını tutmak, terkin işlerini yapmak, ambar mevcutlarını saymak, ayniyat saymanlığını gerçekleştirmek, konsolide işlerini yapmak. 

=        Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, ilgili makamlara sunmak.

=        Birim arşivi oluşturmak.

=        Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

=        Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak. 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.