YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

ÖZGÜR ŞAHİN

Yatırım ve İnşaat Müdürü

 

 

Yatırım ve İnşaat Şubesi

=        Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığının denetimini yapmak.

=        Geçici hak edişleri düzenlemek. 

=        Geçici kabulü düzenlemek, 

=        Kesin hesabı düzenlemek, kesin kabulü yapmak(tasfiye ve fesih işlemleri dâhil) 

=        Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatları hazırlamak.

=        Afet işleri ile ilgili ildeki diğer teşkilatlarla birlikte koordineli çalışma yapmak 

=        Yangın, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların Zaralarını azaltmak amacıyla İlin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip ve donanımı hazırlamak. 


 

 

Yapı Kontrol Şubesi

=        İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak.

=        İhale işlem dosyası hazırlamak ve yapım ve onarım ihalelerini yapmak.

=        Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce hazırlanan geçici ve kesin hakediş, geçici ve kesin kabül, tasfiye kabul, fesih, iş artışları, revize birim fiyatlara ilişkin belgeleri tetkik etmek.

=        Müdürlükçe hazırlanan geçici ve kesin hakediş, geçici ve kesin kabül, tasfiye kabul, fesih, iş artışları, revize birim fiyatlara, iş bitirme ve iş denetlemeye ilişkin belgeleri tetkik etmek. 

=        Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak/yaptırmak. 

=        Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) iş ve işlemlerini yürütmek. 

=        Taşınır Mallar için TMY(Taşınır Mal Yönetmeliği) çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=        Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı ve envanter hazırlamak

=        Birim Arşivi oluşturmak.

=        Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak, 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.