VİZYONUMUZ

 

Yerinden yönetim anlayışını benimsemiş, tarımsal ve kırsal altyapı sorunlarını en aza indiren,
çağdaş, dinamik ve hizmetin sunumunda performansı ve kaliteyi esas alan bir kuruluş olmaktır.

 

 

Bu yolda Çanakkale İl Özel İdaresi;

 

* Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.


* Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.


* Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerin sonuçlarından sorumluluk duyar.


* Sosyal içerme: Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.


* Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak sağlar.

 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.