TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

Abdurrahman TURGUT

Tarımsal Hizmetler Müdürü 

 

 

Görev ve Sorumluluklar


- Tohumluk, asma ve süs bitkileri ithalat ve ihracat işlemleri ile süs bitkileri kapasite raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak.


- Tarla bitkileri, meyve, sebze ve süs bitkileri hastalıkları ve zararlıları ile yabancı ot ve parazit bitkileri, ambar zararlıları ve genel zararlılar ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak.


- İlaç, alet ve bayilik işleri ile ilgili çalışmalara destek sağlamak.


- Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak.


- Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat çerçevesinde İl Özel İdaresine verilen görevleri yapmak.


- Arazi ıslah çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunma.


- Özel İdare fidanlıklarının geliştirilmesi, benzer kuruluşlarla koordinasyon yapılarak katkı sağlanması.


- Bağ ve bahçe bitkilerinin üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasına katkı sağlanması,


- Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikî çalışmalarının yapılması,


- Çiftçi eğitim çalışmalarının yapılmasını desteklemek,


- Hayvancılığı destekleme çalışmalarının (damızlık gebe düve, suni tohumlamadan doğan buzağı, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği) ve yem bitkileri destekleme çalışmalarının yapılması ve yürütülmesi,


Su Ürünleri Kanunu ile ilgili uygulamalar ve koruma, kontrol hizmetlerinin yapılmasına katkıda bulunmak.


- Hayvan hastalıkları ile mücadele, aşılama ve tedavi hizmetleri, ruhsatlandırma ve denetim, şehir içi ve şehirlerarası hayvan hareketlerini kontrol, dezenfektasyon çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmak.


- Hayvansal ve bitkisel denetimin geliştirilmesine katkı sağlama.


- Hayvansal ve bitkisel hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak.


- Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek. 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.