SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Ömer Gök
Sağlık Hizmetleri Müdürü 

 

 

 

=        Devlet sağlık yatırım planlarına uygun olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde tıbbi malzeme ve araç, gereç satın alımının sağlanması, 

=        İlimizde sağlık alanında faaliyet gösteren STK (Sivil toplum Kuruluşları) ile koordineli olarak etkinlik düzenlemek ve ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi, 

=        Devlet yatırım planlarına uygun olarak ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hastane, dispanser ve sağlık ocağı binalarının yapım bakım ve onarımlarına katkıda bulunmak veya yeni bina yapımlarını sağlamak, 

=        İlimizde meydana gelebilecek yangın, sanayi kazaları, deprem ve doğal afetler nedeniyle doğacak sağlık hizmetlerini organize etmek ve ekip ile donanımlarını hazırlamak.

=        Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak. 

=        Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için proje geliştirmek, Sivil Toplum Kuruşları veya diğer kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere destek vermek. 

=        Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresi’ne verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak 

=        Kurum personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yapmak,

=        Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=        Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve envanter hazırlamak

=        Birim Arşivi oluşturmak,

=        Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak

=        Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak. 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.