RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yücel YAŞAR

Ruhsat ve Denetim Müdürü 

 

 

=        5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince Arama ve İşletme Ruhsatları vermek ve denetlemek, 

=        Yer altı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesine ait iş ve işlemleri yapmak,

=        Su ürünleri istihsal sahaları, baraj, göl, nehir ve dere yataklarında yürütülecek su ürünleri faaliyetleri ile dalyanların kiralanmasına ait ruhsat işlerini yürütmek, 

=        3213 Sayılı Maden Kanunu, uygulama Yönetmeliği ile Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği gereğince; 

=        1(a) Grubu Maden (Kum-Çakıl, Ariyet Ocağı) İşletme Ruhsatı vermek ve denetlemek, 

=        1(a) Grubu Hammadde Üretim İzin Belgeleri düzenlemek, 

=        İşyeri açma ve çalışma ruhsatları vermek ve denetlemek, 

=        3213 sayılı Kanun gereğince % 25 maden katkı payı ve % 50 işyeri açma ve çalışma ruhsat harçlarından gelen Özel İdare payını tahsil etmek. 

=        Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=        Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve aylık/yıllık faaliyet raporların hazırlamak, ilgili makamlara sunmak.

=        Birim arşivi oluşturmak,

=        Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak, 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.