Merkez Kalabaklı Köyü 119 ada 29 ve 30 numaralı parseller 2018.02.21


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kalabaklı Köyü, Köyaltı Mevkii, 119 ada, 29 ve 30 numaralı parseller için hazırlanan “Tarım Alanı” ve “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve “Tarımsal Nitelikli Alan” ve “Özel Eğitim Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 09.02.2018 tarih ve 38 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

            Onaylanan imar planları 21.02.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.
ilanlarimiz/Nazım İmar Planı Açıklama Raporu(3).pdf


ilanlarimiz/Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu(3).pdf


ilanlarimiz/5000_H16C19A(3).jpg


ilanlarimiz/H16C19A3C_1000(3).jpg


ilanlarimiz/H16C19A3D_1000(3).jpg 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.