Lapseki İlçesi Kangırlı Köyü 1758 parsel Eko Turizm2018.12.13


İLAN

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Kangırlı  Köyü, Çay Yanı Mevkii, 1758 numaralı parselde “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 26.11.2018 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

             Onaylanan imar planları 13.12.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

 

 

İLAN OLUNURilanlarimiz/1000 uip rapor kangırlı.pdf


ilanlarimiz/5000 nip rapor kangırlı.pdf


ilanlarimiz/5000 kangırlı.pdf


ilanlarimiz/1000 kangırlı.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.