Lapseki İlçesi, Şevketiye Köyü, 2649 parsel nazım ve uygulama imar planı2018.01.22


İLAN

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

İlimiz numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan “Enerji Üretim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 6.b. ve 10.c. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 021.11.2017  tarih ve 18 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylı planlar, 22.01.2018 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile İl Özel İdaresi askı ilan panosuna asılmıştır.

 

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/3A(2).pdf


ilanlarimiz/4B(1).pdf


ilanlarimiz/4C(1).pdf


ilanlarimiz/evketiye1000rapor(1).pdf


ilanlarimiz/tüm 5000(1).pdf


ilanlarimiz/evketiye5000rapor(1).docx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.