Lapseki İlçesi, Şahinli Köyü Köycivarı Mevkii, 838 parsel2018.10.01


İLAN  

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

  

              Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Şahinli Köyü Köycivarı Mevkii, 838 parselin Köy yerleşik alanı sınırları içinde kalan kısmında “Konut Alanı” amaçlı, köy yerleşik alanı sınırları dışında kalan kısmında ise “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı,  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 144 sayılı kararı ile onanmıştır.

            Onaylanan imar planları 01.10.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

 

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/NİP(2).pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_17A20C3A.pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(43).pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_17A20C3D.pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPOR(40).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.