Lapseki, Şahinli, 0 ada 47 parsel Eko Turizm2019.02.04


İLAN 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Şahinli Köyü, 0 ada 47 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve “Apart Otel Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 11.01.2019 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            Onaylanan imar planları 04.02.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

İLAN OLUNUR

 ilanlarimiz/H17A25B.pdf


ilanlarimiz/H17A25A.pdf


ilanlarimiz/H17-a-25-b-1-d.pdf


ilanlarimiz/5000_RAPOR_APART OTEL.pdf


ilanlarimiz/H17-a-25-a-2-c.pdf


ilanlarimiz/1000_RAPOR_APART OTEL.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.