Kumburun, 112 pasel Eüzgar Enerji Santrali2017.08.11


İLAN

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Kumburun Köyü, Damyeri Mevkii, 112 numaralı parselin bir kısmında yapılması planlanan Rüzgar Elektrik Santrali için “Enerji Üretim Tesisi” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (RES)” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 09.06.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile onanmıştır.

            Onaylanan imar planları 11.08.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

İLAN OLUNUR

 
ilanlarimiz/I16A14D(1).pdf


ilanlarimiz/16A14D2C(1).pdf


ilanlarimiz/1_1000 akçansa rapor(1).pdf


ilanlarimiz/16A14D2D(1).pdf


ilanlarimiz/1_5000 akçansa rapor(2).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.