Kirazlı, 115 ada 46 parsel2017.08.11


İLAN

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

   

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kirazlı Köyü, 115 ada, 46 numaralı parsel için hazırlanan Turizm Tesisi (Eko-Turizm)” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve “Pansiyon Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 09.06.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile onanmıştır.

            Onaylanan imar planları 11.08.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/5000(3).pdf


ilanlarimiz/1000(2).pdf


ilanlarimiz/1-1000 UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 2(1).docx


ilanlarimiz/1-5000 NAZIM İMAR PLANI RAPORU 1(1).docx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.