İlimiz Ayvacık İlçesi, Çamköy Köyü, 130 ada 3 ve 4 parsel “Konut Alanı+Turizm Alanı(Eko Turizm)” amaçlı İmar Planı2018.07.10


İLAN

 ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

            Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Çamköy Köyü, Pınardere Mevkii, 130 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerde “Konut Alanı + Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Konut Alanı + Pansiyon Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 08.06.2018 tarih ve 98 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylanan imar planları 10.07.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNURilanlarimiz/UİP_RAPOR (1).pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_I16D20D2C(2).pdf


ilanlarimiz/5000_NİP(23).pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPOR (1).pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_I16D20D2D(2).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.