İlimiz Ayvacık İlçesi, Büyükhüsun Köyü, 102 ada 4 parsel “Konut Alanı+Turizm Alanı(Eko Turizm)” amaçlı İmar Planı2018.07.10


İLAN

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Büyükhüsun Köyü, Çoraklık Mevkii, 102 ada, 4 parselde“Konut Alanı + Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Konut Alanı + Pansiyon Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 08.06.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile onanmıştır.

            Onaylanan imar planları 10.07.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNUR

 ilanlarimiz/5000_renkli.pdf


ilanlarimiz/I16C24D1A_renkli.pdf


ilanlarimiz/5000(2).docx


ilanlarimiz/1000son1.docx


ilanlarimiz/I16C24D.pdf


ilanlarimiz/I16C24D1A.pdf


ilanlarimiz/5000(3).docx


ilanlarimiz/1000son1(1).docx


ilanlarimiz/I16C24D(1).pdf


ilanlarimiz/I16C24D1A(1).pdf


ilanlarimiz/5000(4).docx


ilanlarimiz/1000son1(2).docx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.