İlimiz Ayvacık İlçesi, Ahmetçe Köyü, 329 ada 1, 2, 4 parseller


İLAN 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz Ayvacık İlçesi, Ahmetçe Köyü, 329 ada 1, 2, 4 parseller için hazırlanan “Eko Turizm” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 6.b. ve 10.c. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 06.04.2018 tarih ve 69 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylı planlar, 26.04.2018 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile İl Özel İdaresi askı ilan panosuna asılmıştır.

İLAN OLUNURilanlarimiz/I17D16A.pdf


ilanlarimiz/4d_PLA_renkli.pdf


ilanlarimiz/4c_PLA_renkli.pdf


ilanlarimiz/5000son(2).docx


ilanlarimiz/1000son(2).docx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.