İlimiz Ayvacık İlçesi, Ahmetçe Köyü, 247 ada 28 parsel 2018.09.06


İLAN

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


        İlimiz Ayvacık İlçesi, Ahmetçe Köyü, 247 ada 28 parsel için hazırlanan "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 6.b. ve 10.c. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 05.08.2018 tarih ve 127 sayılı kararı ile onanmıştır.
Onaylı imar planları 05.09.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi İnternet Safrasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

                                                                         İLAN OLUNUR

 
ilanlarimiz/247 ada 28 parsel 5000 son.pdf


ilanlarimiz/ahmetçe247ada28parsel5000.pdf


ilanlarimiz/ahmetçe 247 ADA 28 PARSELson.pdf


ilanlarimiz/ahmetçe247ada28parsel1000son.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.