Gelibolu İlçesi Cumalı Köyü 147 ada 2 parselde “Gelişme Konut Alanı” amaçlı imar planı 2018.06.08


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

  

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Cumalı Köyü, Köycivarı Mevkii, 147 ada, 2 numaralı parselde “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 11.05.2018 tarih ve 89 sayılı kararı ile onanmıştır.

             Onaylanan imar planları 08.06.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/H17A17A2D.pdf


ilanlarimiz/17A17A.pdf


ilanlarimiz/H17A17A3A.pdf


ilanlarimiz/5000(1).docx


ilanlarimiz/1000(2).docx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.