Ezine İlçesi Üvecik Köyü RES İlanı2017.09.27


İLAN

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Üvecik köyü, 236, 418, 419, 430, 432, 433, 434, 492, 496, 497, 498,  507, 512, 513, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 1409, 1549 no’lu özel mülkiyete kayıtlı taşınmazlar ile 471 ve 921 nolu parsellerde kayıtlı orman vasfındaki taşınmazlar için hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı”  amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı+Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı + Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 6.b. ve 10.c. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 09.09.2017 tarih ve 92 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylı planlar, 29.09.2017 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile İl Özel İdaresi askı ilan panosuna asılmıştır.

 

İLAN OLUNURilanlarimiz/H18D21C_PDF.pdf


ilanlarimiz/I18A02A1A_PDF.pdf


ilanlarimiz/I18A01B2B_PDF.pdf


ilanlarimiz/H18D21C3C_PDF.pdf


ilanlarimiz/H18D22D4D_PDF.pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPORU_ÇANTM.pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPORU_ÇANTM.pdf


ilanlarimiz/I18A01B_PDF.pdf


ilanlarimiz/H18D22D_PDF.pdf


ilanlarimiz/I18A02A_PDF.pdf


ilanlarimiz/ÇAMSEKİ RES_RAPOR_5000.doc


ilanlarimiz/16a14a2b.pdf


ilanlarimiz/16A14b1a.pdf


ilanlarimiz/16A14B1b.pdf


ilanlarimiz/16A14B1c.pdf


ilanlarimiz/16A14B1d.pdf


ilanlarimiz/16A14B2B.pdf


ilanlarimiz/16A14B2A.pdf


ilanlarimiz/16A14B4B.pdf


ilanlarimiz/16A14B3A.pdf


ilanlarimiz/16A14B3B.pdf


ilanlarimiz/16A14B2D.pdf


ilanlarimiz/16A14B4A.pdf


ilanlarimiz/16A15A4A.pdf


ilanlarimiz/I16A14A.pdf


ilanlarimiz/I16A15A.pdf


ilanlarimiz/16A14B.pdf


ilanlarimiz/ÇAMSEKİ RES_RAPOR_1000.doc


ilanlarimiz/16A14B4B(1).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.