Erenköy, 2191,RES2017.10.31


İLAN

İlimiz Merkez İlçesi, Erenköy Köyü, 2191 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan “Enerji Üretim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (RES)” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 6.b. ve 10.c. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 06.10.2017 tarih ve 111 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylı planlar, 30.10.2017 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile İl Özel İdaresi askı ilan panosuna asılmıştır.

 

İLAN OLUNUR

 
ilanlarimiz/5000(1).jpg


ilanlarimiz/inteperes5000planRAPORU.pdf


ilanlarimiz/inteperes2191_1000RAPORU.pdf


ilanlarimiz/1000(1).jpg 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.