Eceabat Kilitbahir İskelesi Kiralanması İşi2019.05.28


 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1-) İl Encümeninin 02.05.2019 tarih ve 560 sayılı kararı gereği Çanakkale İl, Eceabat İlçesi, Kilitbahir Köyünde bulunan (450 m2+460 m2=910 m2) 2 Adet Kapak Atma 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi göre 5 yıl süreli kiraya verilecektir.

2-) İhale 13.06.2019 tarihinde, saat 13.30’de Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:215 adresindeki İl Özel İdaresi Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi,  No:215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü‘nde görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir.           

            4-) Yıllık Muhammen kira bedeli 200.000,00 TL olup;  geçici teminatı 30.000,00 TL dir

            5-) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

          a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini geçici teminatı

b)Gerçek kişilerde nüfus kayıt örneği

c)Gerçek kişilerin son üç ay içinde ikamet belgesini,

d)Tüzel kişilerin 2019 yılı oda sicil kaydına ait belgeyi,

e) Tüzel kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı imza sirküleri ile temsil ve ilzama yetkili olduklarını gösterir belge örneklerini. (Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilecektir.)

f)Son 5 yıl içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği yaptığına dair belge.  Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği yapmış ve/veya halen işletiyor olması gerekmekte olup, bu hususta yetkili kuruluşlarca ( Belediye, Yeminli Mali Müşavir, vergi dairesi, Deniz Ticaret Odasından herhangi biri tarafından onaylı) düzenlenmiş belge ibraz edilmelidir.

g)Boğaz hatlarına hizmet verebilecek düzeyde donanımlı  her seferde asgari 50 adet araç + kış aylarında 220, yaz aylarında asgari 530 yolcu taşıyabilecek kapasitede en az 6 adet  deniz aracından oluşan kendi malı ya da kiralanmış, yetkili makamlarca denize elverişlilik belgesine sahip filo sahipliğini gösterir belgeyi veya kiralık ise kiralanmış olan deniz araçlarına ait noter onaylı kira sözleşmelerini,

h)Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geri dönük 5 yıllık süre içerisinde, yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir yıl içerisinde en az 7.000.000 adet yolcu ile 1.000.000 adet araç taşımış olduğuna dair belgeyi, ( Belediye, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Dairesi, Deniz Ticaret odasından herhangi biri tarafından onaylı)

i)Deniz ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

Diğer belgelerle birlikte eksiksiz olarak ilanda belirtilen ihale günü ihale saatine teslim etmeleri gerekmektedir.

7-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ertelemekte yetkilidir.                                                                                            

 

                                                                                                                    İlanen duyurulur.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.