Çanakkale İli Çan İlçesi Büyükpaşa Köyü Mevkii I (a) Grubu Maden Ocağı İhalesi2017.11.15


İlimiz Çan İlçesi Büyükpaşa Köyü hudutları dahilinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 1.32 Hektar ( 13.200,00 m² ) lik ocak sahası İl Encümeninin 26.10.2017 tarih ve 545 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık artırma usulüyle 3213 sayılı Maden Kanunu ve Maden Kanunu I (a) Grubu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve şartnamesi gereğince ihaleye çıkarılmıştır.

 

İhalesi 30.11.2017 Perşembe günü saat 13.30 da Çanakkale İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır

 

I (a) Grubu Maden ocağının muhammen bedeli 130.000,00 ₺ olup, geçici teminatı 3.900,00 ₺ dır.

 

I (a) Grubu Maden Ocağının 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Maden Kanunu I (a) Grubu Uygulama Yönetmeliği ve şartnamesi gereği işlemler yapılacak olup, ocak şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

İlgililere duyurulur.
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.