Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Babakale Köyü 321 ada 3 parselde “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı NİP ve “Resmi Hizmet Alanı ” amaçlı UİP 2018.07.31


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Babakale Köyü,  321 ada, 3 parsel için hazırlanan “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve “Resmi Hizmet Alanı ” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, 5302  sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 b ve 10 c maddesi gereğince İl Genel Meclisi’nin 06.07.2018 tarih ve 120 sayılı kararı ile onanmıştır.

             Onaylanan imar planları 31.07.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.
ilanlarimiz/Nazım İmar Planı Açıklama Raporu(4).pdf


ilanlarimiz/Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu(4).pdf


ilanlarimiz/NIP.jpg


ilanlarimiz/UIP.jpg 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.