Çanakkale İli, Merkez İlçe, Saraycık Köyü, 1464 parsel “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı NİP ve “Resmi Hizmet Alanı” amaçlı UİP2018.03.26


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

  

7269 sayılı yasa kapsamında kullanılmak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adına tahsisi yapılan Çanakkale İli, Merkez İlçe, Saraycık Köyü, 1464 numaralı parselde, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Hizmet Binası, Afet ve Acil Durum Lojistik Destek Koordinasyon Merkezi ve afet sonrasında halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için Lojistik Depo kurulabilmesi için “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve “Resmi Hizmet Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 09.03.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile onanmıştır.

             Onaylanan imar planları 26.03.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/NİP_PAFTA_H16C15A.pdf


ilanlarimiz/NİP_PAFTA_H16C15B.pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_16C15A3C.pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPOR(22).pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(25).pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_16C15B4A.pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_16C15A3B.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.