Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Üvecik Köyü, 1015 ve 1026 numaralı parsellerde RES amaçlı imar planları2017.10.19


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Üvecik Köyü, 1015 ve 1026 numaralı parsellerde "Enerji Üretim Alanı (RES)" amaçlı  1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Üretim Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (RES)” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 06.10.2017 tarih ve 105 sayılı kararı ile onanmıştır.

            Onaylanan imar planları 19.10.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/NİP(1).pdf


ilanlarimiz/UİP_4B(1).pdf


ilanlarimiz/UİP_3A(1).pdf


ilanlarimiz/RAPOR_NİP(1).pdf


ilanlarimiz/RAPOR_UİP(1).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.