Çanakkale İl Özel İdaresi Lojman Satış İlanı2018.01.25


Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı,tapu kaydı belirtilen  taşınmazlar  İl Encümeni  kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:215 adresinde  bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda   2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.
ilanlarimiz/İLAN ( 3 -4 nolu ve merkez LOJMANI).doc 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.