Bitlis İl Özel İdaresine ait 18 Adet Asfalt ve Akaryakıt Tankları Satış İlanı2017.07.10


 

İLAN

BİTLİS İLİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      Bitlis İl Özel İdaresine ait, 18 Adet Asfalt ve Akaryakıt Tankları  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.

 

2-      İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi  İşletme  Müdürlüğünde görülebilir.

 

       3 -   İhale,   27/07/2017 tarih perşembe günü saat  11:00’ da 18 Adet Asfalt ve Akaryakıt Tankları satışı İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.

 

       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.

 

       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.

       6-İhaleye girebilmek için ;  

a-      Adres Beyanı,

b-      Geçici teminat,

c-      İmza sirküsü,

d-     Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,

e-      Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve  Yetki Belgesi,

f-       Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi

g-      Çevre izin ve Lisans Belgesi (Tehlikeli atık geri kazanım, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme belgesi)

        7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       9- Asfalt ve Akaryakıt Tanklarından KDV vergi dairesine ödenerek makbuz tarafımıza  teslim edilecektir.

             İlan olunur.

 

 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.