Bitlis İl Özel İdaresine ait, 3 Adet Araç satış ihalesi2019.02.18


 

İLAN

BİTLİS İLİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      Bitlis İl Özel İdaresine ait, 3 Adet Araç satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.

 

2-      İhale ile ilgili araçlar ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü araç park sahasında görülebilir.

 

3 - İhale,   11.04.2019 tarih Perşembe günü saat 11.00’ da İl Genel Meclisi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.

 

       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.

 

5 - Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.

       6 - İhaleye girebilmek için ;  

a-      Adres Beyanı,

b-      Geçici teminat,

c-      İmza sirküsü,

d-     Vekâleten iştirak edeceklerde vekâletname,

e-      Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,

f-       Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi

7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih    ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       9- İş Makinesi ve araçlardan KDV alınacaktır.

             İlan olunur.

 ilanlarimiz/bitlis satış listesi.xls 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.