Bitlis İl Özel İdaresi Araç Satış İlanı2018.05.29


 

İLAN

BİTLİS İLİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      Bitlis İl Özel İdaresine ait, 6 Adet Araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.

 

2-      İhale ile ilgili araçlar ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü araç park sahasında görülebilir.

 

       3 -   İhale,   28.06.2018 tarih salı günü saat 11:00’ da İl Genel Meclisi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.

 

       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.

 

       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.

       6-İhaleye girebilmek için ;  

a-      Adres Beyanı,

b-      Geçici teminat,

c-      İmza sirküsü,

d-     Vekâleten iştirak edeceklerde vekâletname,

e-      Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,

f-       Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi

        7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       9- Araç ve İş Makinelerinden KDV alınacaktır.

             İlan olunur.

 ilanlarimiz/bitlis 1.xls 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.