Biga İlçesi Kaşıkçıoba Köyü Köycivarı Mevkii 124 ada 7 ve 8 numaralı parseller 2018.04.26


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kaşıkçıoba Köyü, Köycivarı Mevkii, 124 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerde “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 06.04.2018 tarih ve 71 sayılı kararı ile onanmıştır.

             Onaylanan imar planları 26.04.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.ilanlarimiz/NİP_PLAN.pdf


ilanlarimiz/UİP_PLAN.pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPOR(25).pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(28).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.