Biga İlçesi Karahamzalar Köyü Sanayi Tesis Alanı İmar Planı Revizyonu 2018.12.20


İLAN

 

 

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karahamzalar Köyü, Beyoba ve Bahçecikaltı Mevkii, 1497- 1499- 1500- 1504- 1505- 1508- 1509- 1513- 1514- 1523- 1524- 1527- 1528- 1538- 1544- 1547- 1548- 2088- 2089- 2090- 2247- 2249 ve 2250 numaralı parseller için hazırlanan “Sanayi Tesis Alanı (Klinker Tesisi)” ve “Tarım Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1513- 1514- 1523- 1524- 1527- 1528- 2088- 2089- 2090- 2247 numaralı parsellerde “Tarımsal Nitelikli Alan” ve 2249- 2250 numaralı parsellerin bir kısmında “Sanayi Tesis Alanı (Klinker Tesisi)”, “Sağlık Koruma Bandı”, “Yol” ve “Otopark” düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 30.11.2018 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

            Onaylanan imar planları 20.12.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

 

 

 

İLAN OLUNURilanlarimiz/REVİZYON_NİP.pdf


ilanlarimiz/UİP_DGS_PAFTA_H18A13D2C.pdf


ilanlarimiz/UİP_DGS_PAFTA_H18A13D2D.pdf


ilanlarimiz/NİP_REVİZYON_RAPOR.pdf


ilanlarimiz/UİP_DEGİŞİKLİK_RAPOR(1).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.