Biga İlçesi Göktepe Köyü, Organize Tarım ve Hayvancılık2018.12.20


İLAN

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


Çanakkale İli, Biga İlçesi, Göktepe Köyü 107 ada 22, 23, 26, 28, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 124 ve 125 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan “Organize Tarım ve Hayvancılık” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 30.11.2018 tarih ve 179 sayılı kararı ile onanmıştır.

             Onaylanan imar planları 20.12.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

İLAN OLUNURilanlarimiz/5000-AÇIKLAMA RAPORU.pdf


ilanlarimiz/1000-AÇIKLAMA RAPORU(1).pdf


ilanlarimiz/H18A23B(2).pdf


ilanlarimiz/18A23B1C.pdf


ilanlarimiz/18A23B3A.pdf


ilanlarimiz/18A23B4B.pdf


ilanlarimiz/18A23B2D.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.