Biga İlçesi Elmalı Köyü Uzunburun Mevkii 109 ada 158 numaralı parselin bir kısmı (3.163,76 m2) için hazırlanan RES amaçlı imar planları2017.12.18


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 Çanakkale İli, Biga İlçesi, Elmalı Köyü, Uzunburun Mevkii, 109 ada, 158 numaralı parselin bir kısmı (3.163,76 m2) için hazırlanan “Enerji Üretim Alanı (RES)” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (RES)” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 30.11.2017 tarih ve 138 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylı imar planları, 18.12.2017 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile İl Özel İdaresi askı ilan panosuna asılmış ve idaremiz internet sayfasında yayımlanmıştır.

                                                           İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/PLAN AÇIKLAMA RAPORU -1000(2).pdf


ilanlarimiz/5.000_18C11A(1).pdf


ilanlarimiz/PLAN AÇIKLAMA RAPORU -5000(2).pdf


ilanlarimiz/1.000_18C11A4A(1).pdf


ilanlarimiz/1.000_18C11A4B(1).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.