Biga İlçesi, Değirmencik Köyü, 385, 386, 387 ve Aksaz Köyü, 269, 274, 275, 284, 287, 297, 302, 321, 322, 326, 327, 335, 342, 367, 368, 369, 370, 1250 numaralı parsellerde


İLAN

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü,  385, 386, 387 numaralı parseller ile Aksaz Köyü, 269, 274, 275, 284, 287, 297, 302, 321, 322, 326, 327, 335, 342, 367, 368, 369, 370, 1250 numaralı parselleri kapsayan "Sanayi Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesi ve 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 09.09.2017 tarih ve 86 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylı planlar, 29.09.2017 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile İl Özel İdaresi askı ilan panosuna asılmıştır.

 

İLAN OLUNURilanlarimiz/H18A8B_NIP.pdf


ilanlarimiz/H18A8B2B_UIP.pdf


ilanlarimiz/H18A8B2C_UIP.pdf


ilanlarimiz/H18A8B2A_UIP.pdf


ilanlarimiz/H18A8B2D_UIP.pdf


ilanlarimiz/nip_rapor(1).pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(15).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.