Biga Katrancı Köyü “Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesis Alanı” amaçlı NİP ve Revizyon UİP 2018.09.05


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Katrancı Köyü sınırları dâhilinde yaklaşık 402.000 m2 büyüklüğündeki ormanlık saha için onaylanan “Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Mevzii İmar Planı’nda, imar planı revizyonu ile 53.529,85 m2’lik ormanlık alanın imar planından çıkarılmasına ilişkin hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” amaçlı nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” amaçlı uygulama imar planı revizyonu5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 05.08.2018 tarih ve 136 sayılı kararı ile onanmıştır.

             Onaylanan imar planları 05.09.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/AÇIKLAMA RAPORU-5000.pdf


ilanlarimiz/AÇIKLAMA RAPORU-1000.pdf


ilanlarimiz/H18D14D.pdf


ilanlarimiz/H18D14A.pdf


ilanlarimiz/H18D14D2A.pdf


ilanlarimiz/H18D14A3C.pdf


ilanlarimiz/H18D14A3D.pdf


ilanlarimiz/H18D14D2B.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.