Bayramiç İlçesi Bıyıklı ve Kaykılar Köyleri civarı Maslaktepe RES2018.12.13


İLAN


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

İlimiz Bayramiç İlçesi, Bıyıklı Köyü 89,90,131,132,134 ve 167 parseller, 326 ve 396 parseller (orman) ile Bıyıklı Köyü Tescil Harici orman alanı  ve Kaykılar Köyü 101 ada 73 (orman) 130 ada 1,2,3,7,10,12 ve 17 parseller ile 131 ada 1, 4, 20 ve 21 parseller sınırları dahilinde Maslaktepe Rüzgar Enerji Santrali Projesi kapsamında hazırlanan "Enerji Üretim Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (RES)" amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 6.b. ve 10.c. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 30.11.2018 tarih ve 196 sayılı kararı ile onanmıştır.

 Onaylı imar planları 13.12.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi İnternet Safrasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNURilanlarimiz/17A14C3B.pdf


ilanlarimiz/17A14C3C.pdf


ilanlarimiz/17A15D3C.pdf


ilanlarimiz/17A15D3D.pdf


ilanlarimiz/17A15D4C.pdf


ilanlarimiz/17A20A2A.pdf


ilanlarimiz/17A15D4D.pdf


ilanlarimiz/I17A14C.pdf


ilanlarimiz/I17A15D.pdf


ilanlarimiz/17A20A2B.pdf


ilanlarimiz/17A20B1A.pdf


ilanlarimiz/I17A20A.pdf


ilanlarimiz/I17A20B.pdf


ilanlarimiz/TÜM(1).pdf


ilanlarimiz/5000_RAPOR(2).pdf


ilanlarimiz/1000_RAPOR(2).pdf


ilanlarimiz/1000_RAPOR(3).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.