Bayramiç İlçesi, Akpınar Köyü, 146 ada 46 parsel 2019.05.27


İLAN

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


                 Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Akpınar Köyü, 146 ada 46 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 07.05.2019 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

               Onaylanan imar planları 27.05.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

                                                                                                             İLAN OLUNURilanlarimiz/İ17d01b.pdf


ilanlarimiz/İ17d01b2c_plan.pdf


ilanlarimiz/NAZIM_AKPINAR.pdf


ilanlarimiz/UYGULAMA_AKPINAR.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.