Ayvacık Sapanca Köyü 166 ada 12 parselde NİP ve UİP 2019.02.28
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ


İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


 


 


 


Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sapanca Köyü, 166 ada 12 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan “Depolama Alanı (Soğuk Hava Deposu)” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 08.02.2019 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.


 


Onaylanan imar planları 28.02.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.


 


 


 


İLAN OLUNUR


ilanlarimiz/RAPOR_5000(7).pdf


ilanlarimiz/RAPOR_1000(5).pdf


ilanlarimiz/İ16-C-09-D.pdf


ilanlarimiz/İ16-C-09-D-4-D.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.