Ayvacık Kozlu Köyü 113 ada 22-26-27-28-49-50-51 parsellerde “Gelişme Konut Alanı” amaçlı NİP ve UİP 2018.10.30


                                                   ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

                                    İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


                   Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Kozlu Köyü, 113 ada, 22- 26- 27- 28- 49- 50 ve 51 numaralı parsellerde “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 05.10.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan imar planları 30.10.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir

                                                                                  İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/16C24A_NİP.pdf


ilanlarimiz/16C24A3D_UİP.pdf


ilanlarimiz/5000(6).docx


ilanlarimiz/1000(3).docx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.