Ayvacık İlçesi Naldöken Köyü 143 ada 6 parselde “Konut Alanı” amaçlı NİP ve UİP 2018.08.28


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Naldöken Köyü, 143 ada, 6 numaralı parsel için hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 06.08.2018 tarihinde onanmıştır.

             Onaylanan çevre düzeni planı değişikliği ile imar planları, 28.08.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

                                                                                               İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/NALDÖKEN_RAPOR_5000.pdf


ilanlarimiz/16-D-20-A.pdf


ilanlarimiz/NALDÖKEN_RAPOR_25000.pdf


ilanlarimiz/16-D-19-B.pdf


ilanlarimiz/16-D-20-A-4-A.pdf


ilanlarimiz/16-D-19-B-2-C.pdf


ilanlarimiz/16-D-20-A-1-D.pdf


ilanlarimiz/NALDÖKEN_RAPOR_1000.pdf


ilanlarimiz/16-D-3.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.