Ayvacık İlçesi Balabanlı Köyü 188 ada 6 parsel Eko Tur. İm Pl Dğ.2018.12.20


İLAN

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

            Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Balabanlı Köyü, 188 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve “Apart Otel Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 30.11.2018 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

             Onaylanan imar planları 20.12.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.


İLAN OLUNURilanlarimiz/1000_2.pdf


ilanlarimiz/1000_1.pdf


ilanlarimiz/5000(8).pdf


ilanlarimiz/5000(9).docx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.