Ayvacık İlçesi, Ahmetçe Köyü, 102 ada, 16 parsel, Eko Turizm2017.12.18


İLAN

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Ahmetçe Köyü, Tabandamı Mevkii, 102 ada, 16 parsel için hazırlanan “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Pansiyon Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 29.11.2017 tarih ve 128 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylı imar planları, 18.12.2017 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile İl Özel İdaresi askı ilan panosuna asılmış ve idaremiz internet sayfasında yayımlanmıştır.

 

                                                                    İLAN OLUNURilanlarimiz/NİP_RAPOR(15).pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(18).pdf


ilanlarimiz/I16C20B1C.pdf


ilanlarimiz/I16C20B4B.pdf


ilanlarimiz/NİP_5000.pdf


ilanlarimiz/I16C20B1D.pdf


ilanlarimiz/I16C20B4A.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.