Ayvacık Gülpınar Köyü 195 ada 1 ve 2 parseller NİP ve UİP Değişikliği 2019.03.12


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

  

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gülpınar Köyü, 195 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin bulunduğu alana ait “Eğitim Tesisleri Alanı” amaçlı meri imar planlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 14.11.2018 tarihli ve 2018-10/29 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 01.03.2019 tarihinde onaylanmıştır.

             Onaylanan planlar, 12.03.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporugülpınar.pdf


ilanlarimiz/1000plangülpınar.jpg


ilanlarimiz/5000plangülpınar.jpg 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.