Ayvacık Gülpınar 347 parsel2018.08.06 

 

İLAN

   

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Güpınar Köyü, 347 parsel için hazırlanan “Yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olacak şekilde yeniden düzenlenmesi” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulı’nun 06.06.2018 tarih ve 2018-05/7 sayılı karar doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.


            Onaylanan imar planları 03.08.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilecektir.

 

 

                     

                                                                                             İLAN OLUNURilanlarimiz/1000son(5).docx


ilanlarimiz/gülpınar_öneri_renk.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.