Ayvacık Büyükhusun Köyü 125 ada 16 parselde “Ekoturizm Alanı” amaçlı ÇDP Değişikliği, NİP ve UİP 2018.12.28


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Büyükhusun Köyü, 125 ada, 16 numaralı parselin bulunduğu alana ait “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/25.000 ölçekli Ayvacık-Behramkale Kadırga Koyu Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 12.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

             Onaylanan planlar, 28.12.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir. 28.12.2018

                                                                                            İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/5000_NİP(38).pdf


ilanlarimiz/DP_DEGİSİKLİK(1).pdf


ilanlarimiz/1000_UİP(19).pdf


ilanlarimiz/DP_DĞŞ_RAPOR(1).pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPOR(53).pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(56).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.