Ayvacık Bektaş Köyü Kaşkaya Mahallesi 180 ada 7 parselde “Afet Konutları” yapılması amacıyla NİP ve UİP 2018.09.05


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


Hazine adına kayıtlı 148.985,54 m2 yüzölçümüne sahip Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bektaş Köyü, Kaşkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 180 ada, 7 numaralı parselde, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında “Afet Konutları” yapılması amacıyla tahsis edilen 66.721,53 m2’lik kısmı için hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 05.08.2018 tarih ve 133 sayılı kararı ile onanmıştır.

             Onaylanan imar planları 05.09.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/NİP_PAFTA_I16D25C(1).pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(40).pdf


ilanlarimiz/NİP_PAFTA_I16D25D(1).pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_I16D25C4A(1).pdf


ilanlarimiz/UİP_PAFTA_I16D25D3B(1).pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPOR(37).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.