Ayvacık Bektaş Köyü 112 ada 101 parselde NİP ve UİP 2019.02.28


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


                  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bektaş Köyü, 112 ada 101 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan “Eko Turizm (Apart Otel Alanı)” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 08.02.2019 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan imar planları 28.02.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

                                                                       İLAN OLUNUR

ilanlarimiz/J16A06B3C(3).pdf


ilanlarimiz/J16A06B3A(3).pdf


ilanlarimiz/J16A06B3B(3).pdf


ilanlarimiz/J16A06B3D(3).pdf


ilanlarimiz/1000_Değişiklik(3).docx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.