Ayvacık Babakale 243 ada 7,8,9,10,11 parsel2019.03.21


                                                                                                    İLAN

                                                                              ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Babakale Köyü, 243 ada 7,8,9,10,11 numaralı parsellere ait “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve “Apart Otel Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 08.03.2019 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            Onaylanan imar planları 21.03.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

 

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/I16D22C3C_renkli(1).pdf


ilanlarimiz/5000(16).docx


ilanlarimiz/I16D22C3D_renkli(1).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.