Ayvacık Babadere Köyü 750 ve 1096 parsellerde ÇDP Değişikliği, NİP ve UİP 2019.03.12


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Babadere Köyü, 750 ve 1096 numaralı parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan “AFAD Toplu Konut Projesi” amaçlı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 14.11.2018 tarihli ve 2018-10/30 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 16.01.2019 tarihinde onaylanmıştır.

             Onaylanan planlar, 12.03.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/5000_NİP(46).pdf


ilanlarimiz/UİP_16D14D4A.pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPOR(70).pdf


ilanlarimiz/DP_RAPOR(1).pdf


ilanlarimiz/UİP_16D14D4B.pdf


ilanlarimiz/UİP_16D14D4C.pdf


ilanlarimiz/UİP_16D14D4D.pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(72).pdf


ilanlarimiz/DP_DEGİSİKLİK(3).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.