Ayvacık, Paşaköy, 292 ada, 26 numaralı parsel, “Turizm Tesisi” 2017.07.12


İLAN 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Paşaköy Köyü, Tepeardı Mevkii, 292 ada, 26 numaralı parsel için hazırlanan “Turizm Tesisi” amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve “Otel Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 09.06.2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile onanmıştır.

            Onaylanan imar planları 11.07.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

 ilanlarimiz/2C5000.jpg


ilanlarimiz/1A.jpg


ilanlarimiz/PAŞAKÖYNAZIM RAPRU.docx


ilanlarimiz/2B5000.jpg


ilanlarimiz/ayvacık paşaköy1000 raporu.docx


ilanlarimiz/4D.jpg 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.